Tiistai 16 päivä Heinäkuuta 2024 - Viikko 29

Etusivu Tractor Pulling FTPA Uutiset Kalenteri Säännöt Media Linkit

 
 

TRACTOR PULLING - Mitä on Tractor Pulling?


Tractor Pulling eli traktoriveto on moottoriurheilulaji, jossa traktorilla tai muulla vetoajoneuvolla vedetään painonsiirtolaitetta eli jarruvaunua vähintään 130 metrin pituisella (turva-alue mukaan luettuna) ja vähintään 10 metriä leveällä maaradalla mahdollisimman pitkä matka.

Alla olevassa linkissä on ETPC:n sääntökirjan (täydennettynä FTPA:n kansallisilla säännöillä). Lajia seuraava katsojakin löytää varmasti sellaista, mikä lisää kilpailujen seuraamisen mielekkyyttä. Eri kilpailuluokkien ajoneuvoja sekä niiden rakennetta koskevat tekniset säännöt ja rajoitukset löytyvät sääntökirjasta.

Euroopan viralliset kilpailuluokat

Traktorit jaetaan kahteen pääryhmään, viritettyihin vakiotraktoreihin ja niin sanottuihin vapaasti rakennettuihin, eli Modified -traktoreihin. Viritetyt vakiotraktorit jaetaan edelleen pääluokkiin Pro Stock ja Super Stock. Pro Stockin luokka on 3 500 kiloa, kuten myös Super Stockin. Modified -traktorit puolestaan jaetaan painoluokkiin 950 (Minit), 2 500, 3 500ja 4 500. Muina vetoajoneuvoina käytetään sekä henkilö- tai pakettiautomaisia ns. Two Wheel Drive -ajoneuvoja, joiden painoluokka on 2 600 kiloa. Lisäksi Suomessa vedetään kansallisina luokkina mm.: kaksiakseliset kuorma-autot, joiden painoluokka on 8500 kiloa, Farmi-luokat painoluokissa 2500, 3500, 6000 ja 8500 kiloa sekä Super Farmi-luokat painoissa 3000 ja 3500 kiloa. Kaikki yllämainitut painot ovat kyseisten luokkien maksimipainoja joihin sisältyvät ajoneuvon kuljettaja, tasapainon ja pidon parantamiseksi käytettävät lisäpainot sekä nestetäytökset.

Jarruvaunu

Painonsiirtolaite, jota alan normaalissa kielenkäytössä kutsutaan jarruvaunuksi tai lavetiksi, on joko yhdellä tai kahdella akselilla varustettu eräänlainen perävaunu. Sen etuosan alla on kitkalevy, johon kohdistuva paino lisääntyy tasaisesti vedon aikana. Kitkalevyn ohella jarruvaunun toinen oleellinen osa on painolaatikko, jossa on tietty määrä tietyn kokoisia valurauta- tai valurauta-betonipainoja. Tämä painolaatikko on vedon alkaessa vaunun takaosassa, jolloin sen paino kohdistuu kokonaan vaunun takapyöriin. Vaunun lähtiessä liikkeelle painolaatikko lähtee siirtymään eteenpäin lisäten kitkalevyyn kohdistuvaa painoa vähitellen. Painolaatikon siirtymisnopeutta säädellään erityisellä vaihteistolla. Euroopassa jarruvaunuja on kahta tyyppiä, niin sanottuja isoja vaunuja ja minijarruvaunuja. Useimmat on varustettu omalla siirtomoottorilla, niin että ne pystyvät peruuttamaan vedon jälkeen takaisin lähtöviivalle. Koska radan pituus on rajoitettu, jarruvaunu on säädettävä siten, että vetävät traktorit eivät pysty ylittämään radan maksimipituutta. Oikea säätö edellyttää vaununkuljettajalta vankkaa kokemusta ja asiantuntemusta.